Nasz Münster

Münster jest nie tylko jednym z najbardziej ulubionych miast w Niemczech, lecz jest również szczególnie znane z pokoju westfalskiego, zawartego w roku 1648 w Sali Pokoju w Münster, jak i również w mieście Osnabrück. Münster jest do tej pory kształtowane przez tamte osiągnięcia. Struktury ponadregionalne, doskonałość naukowa i siła gospodarcza opierają się na otwartych granicach europejskich. Te dawne osiągnięcia inspirują do ożywionej wymiany z sąsiadami, promują różnorodność kulturową, oraz także zapewniają dobrobyt gospodarczy Münster.
Jako partia ogólnoeuropejska Volt opowiada się za zrastaniem się wspólnoty europejskiej, która w oparciu o wspólne wartości – solidarność, zrównoważony rozwój, wolność, sprawiedliwość, godność ludzką i równość szans – stanowi przeciwwagę dla nacjonalistycznych i autorytarnych celów. W Volt reprezentujemy postępowe, pragmatyczne rozumienie polityki: rozwiązujemy wyzwania w Münster, stosując wzorce sukcesu (najlepsze praktyki) z porównywalnych sytuacji w innych miastach na całym świecie. Wiele z głównych zadań obecnych czasów, takich jak zmiana klimatu, migracja, postępująca digitalizacja i handel międzynarodowy wymaga europejskich rozwiązań. Pluralistyczne dyskusje, ożywione dysputy, zaangażowanie naszych obywateli i ich aktywny udział w procesach politycznych mają zasadnicze znaczenie dla żywej demokracji zgodnie z naszymi wyobrażeniami.

Mobilność Münster.

Mobilność jest jednym z centralnych zagadnień polityki lokalnej z koncepcją, która sprawia, że życie w naszym mieście staje się piękniejsze i zdrowsze. Chcemy zasadniczo zmienić mobilność w Münster na rzecz zrównoważonego rozwoju, wykorzystania przestrzeni miejskiej, ogólnego stanu zdrowia, dążeń, zdolnych do długoterminowości, sprawiedliwości społecznej i jakości życia w Münster.
Chcemy podjąć działania, które sprawią, że ruch pieszych będzie bardziej atrakcyjny i bezpieczniejszy. W tym celu dążymy do redystrybucji obszarów ruchu, dzięki czemu osiągnięta zostaje rzeczywista równowaga wszystkich użytkowników dróg. Ponadto planowane są inwestycje w infrastrukturę dla rowerów i rowerów towarowych.
Domagamy się połączonej w sieć ogólnej koncepcji, która połączy ze sobą wszystkie opcje wypożyczania w sektorze mobilności: jasne struktury taryfowe, utworzenie centrów mobilności i integracja ofert we wspólnej aplikacji. Żądamy budowy obwodnicy S-Bahn oraz tramwaju bezszynowego z siedmioma nowymi liniami. Chcemy w inteligentny sposób przeprojektować sieć autobusową i jej częstotliwość oraz stworzyć dodatkowe węzły z dala od przeciążonego dworca głównego – z przyjazną dla środowiska flotą autobusową.
Chcemy osiągnąć relokację prywatnego transportu ze starego miasta z przemyślaną zasadą ślepej uliczki opartą na modelu Houten.

Münster przyjazne dla środowiska.

Münster ma stać się wzorem do naśladowania w dziedzinie energii, ochrony klimatu i zwierzat, zazieleniania i promocji lokalnego rolnictwa. Naszym celem jest, aby miasto Münster stało się neutralne dla klimatu do 2030 roku.
Münster powinno promować rozwój systemów słonecznych na wszystkich potencjalnych obszarach dachowych, a także na odkrytych parkingach miejskich. Chcemy również wdrażać inne koncepcje odnawialnych źródeł energii, takie jak pompy ciepła i wykorzystanie energii wiatru we wszystkich potencjalnych lokalizacjach. Aby miasto mogło działać jako wzór do naśladowania, energia elektryczna kupowana w obiektach miejskich musi być w 100% ekologiczną i musi zrezygnować z paliw kopalnych. Dzięki inteligentnej sieci energetycznej chcemy osiągnąć optymalne wykorzystanie energii wiatrowej i słonecznej w Münster i jego okolicach.
Münster potrzebuje również pochłaniaczy CO². W tym celu opieramy się na planowaniu zrównoważonego budownictwa z naturalnego materiału drzewnego, systemie agroleśniczym oraz sadzeniu nowych drzew i roślin.
Ochrona zwierząt, w tym szczególnie ochrona owadów odgrywa również kluczową rolę w Münster. Ogromne znaczenie ma zachowanie i tworzenie nowych przestrzeni życiowych dla owadów i innych zwierząt.
Münster to także ośrodek rolnictwa. Volt chce współpracować z rolnikami nad ich przyszłością. Dotychczasowe wysiłki na rzecz stworzenia bardziej postępowego rolnictwa wymagają większego uznania i wsparcia, np. za pomocą silnej rozbudowy sieci internetowej.
Volt Münster z zadowoleniem wita prace sieci takich jak Münster‘s Alliance for Climate Protection oraz dąży do rozszerzenia i intensyfikacji głębszej współpracy.

Ustrój społeczny Münster.

Münster to ojczyzna – to szczególne miejsce, to wspólnota, sprawiedliwość, spójność i różnorodność; tutaj wszyscy obywatele powinni mieć możliwość żyć w godności i zadowoleniu. Chcemy bardziej wzmocnić spójność w gminie i uczynić życie w Münster bardziej atrakcyjnym, różnorodnym i wartościowym.
Chcemy wykorzystać wszystkie dostępne nam środki, aby zagwarantować wszystkim obywatelom prawo do mieszkania. Czyniąc to, koncentrujemy się na mieszkalnictwie socjalnym, zrównoważonym zagęszczeniu, rozszerzeniu planu działań mieszkaniowych, obowiązkowej rejestracji właścicieli, większej świadomości korzyści mieszkaniowych oraz na alternatywnych projektach mieszkaniowych, takich jak domy wielopokoleniowe. Chcemy w dłuższej perspektywie za pomocą projektu „Housing First” zakończyć bezdomność.
Mieszkańcy wywodzący się ze środowisk migracyjnych powinni aktywniej uczestniczyć w życiu społecznym naszego miasta, zamieszkując mieszane społecznie obszary z rosnącą liczbą programów dla wszystkich grup wiekowych.
W uniwersyteckim mieście Münster edukacja również odgrywa dla nas kluczową rolę. Chcemy zachęcić szkoły do reform i otwarcia się na nowe, rożnego rodzaju interesujące koncepty szkół. Dodatkowo, w połączeniu z koncepcją całodniową, żądamy o wprowadzenie tzw. zajęć skowronków i sów szkoły rozpoczynającej się o godzinie 7:30 lub o 9:00.
Chcemy wzmocnić dobro wspólnoty i podjąć środki, które uczynią Münster bardziej przyjaznym i bezpieczniejszym, np. przy nocnym powrocie do domu. Istnieją również mniejsze projekty, takie jak fontanny do picia oraz Give-Boxen.
Jako partia paneuropejska i kosmopolityczna opowiadamy się za integracją, inkluzją, niedyskryminacją i równością we wszystkich kierunkach, ksenofobia nie ma i nadal nie będzie miała miejsca w Münster!

Digitalne i innowacyjne Münster.

Kompetencje digitalne Unii Europejskiej w dużym stopniu zależą od gmin, nam zależy na unijnej suwerenności digitalnej i wspieramy innowacyjne technologie, takie jak europejskie projekty Cloud, a także inteligentne rozwiązania w interakcji ze sztuczną inteligencją.
W tym celu muszą zostać spełnione warunki digitalizacji a „białe plamy” muszą ostatecznie zniknąć z mapy miasta. Volt Münster chce wnieść nową energię i innowacje poprzez digitalizacje gminy i lokalnej gospodarki.
Münster musi stać się atrakcyjne dla wykwalifikowanych pracowników i innowacyjnych przedsiębiorstw. Ponadto urzędnicy, pracownicy, pracodawcy i przedsiębiorcy powinni otrzymywać więcej wsparcia w dłuższym, potrzebnym dla nich zakresie. Jesteśmy zaangażowani w przyśpieszenie administracji digitalnej, w ramach ustawy o dostęp online, aby poprawić jakość życia i lepiej reagować na wyzwania, takie jak np. zmiany klimatyczne lub zagrożenie wirusem CoVid-19.

Europejskie Münster.

Koordynacja działań miejskich w Europie i Unii Europejskiej ma ulec poprawie i intensyfikacji poprzez rozbudowę biura europejskiego. Wielojęzyczne strony internetowe miast powinny ułatwiać nowym obywatelom miasta szybszą integrację z życiem miejskim.
Temat „Europa i Unia Europejska” powinien mieć stałą i silną obecność w mieście, np, poprzez działania public relations na najważniejszych uroczystościach miasta. Istniejące platformy mają uintensywnić i usprawnić ogólnounijną współpracę między miastami partnerskimi.
Tworząc Welcome Desk jako pierwszy punkt kontaktowy dla nowych obywateli, chcemy uprościć ich zaklimatyzowanie w nowym mieście, co jest również osiągalne poprzez rozszerzenie dobrowolnego sponsoringu mieszkańcow Münster.

Informacje o w yborach

Kiedy? 13. września 2020 roku
Kto? Obywatele Unii Europejskiej od 16. roku życia mieszkający w Münster
W jaki sposób? W lokalu wyborczym lub drogą pocztową
Kogo? Volt :)

Mehr Inhalte?

Z przyjemnością! Szczegółowy program wyborczy na wybory lokalne w 2020 r. wraz ze wszystkimi informacjami źródłowymi i
dodatkowymi mapami dla sektora mobilności można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem:

www.voltdeutschland.org/muenster

Tipps für Erst wähler *innen

Spójrz na wspólnotowy program wyborczy wszystkich partii, którymi jesteś zainteresowany i porównaj:

  • Co jest dla ciebie szczególnie ważne i kto reprezentuje twoje postawy?
  • Gdzie możesz wnieść siebie i swoje pomysły?
  • Kto cię słucha?

Wspólne kształtowanie polityki!
Skontaktuj się z nami:

muenster@voltdeutschland.org

Interakcja

Nie chcesz już się jedynie przyglądać hasłom politycznym, tylko się samemu aktywnie udzielać?
W takim razie należysz do nas! Serdecznie zapraszamy do jednego z naszych regularnych Meet & Greets spotkań w Twoim mieście!
Tam można nas poznać w osobistej i luźnej atmosferze.

info@voltdeutschland.org
www.voltdeutschland.org
www.volteuropa.org

Abyśmy mogli dotrzeć z naszymi pomysłami do jeszcze większej liczby osób, jesteśmy również uzależnieni od twojej pomocy finansowej. W ten sposób możemy lepiej finansować zarówno naszą ogólną działalność public relations za pośrednictwem social media jak i organizowanie naszych spotkań informacyjnych.

www.voltdeutschland.org/spenden/nrw
(Cel darowizny „Spende an Volt - Münster“)